Semináře

Představujeme vám cyklus osvědčených seminářů, kterému jsme dali pracovní název ŽIVOT V JINÝCH BARVÁCH.
Jeho cílem je pomoci vám posunout poměr červené zóny a zelené zóny v životě ve prospěch té zelené. Semináře jsou uspořádány tak, že na sebe navazují. To vám dává možnost si vlastním tempem a podle vlastních potřeb postupně „přidávat“ tak, abyste se v životě posunuli právě tam, kde cítíte, že byste chtěli být.

Snad každý člověk se někdy dostane do situací, které jsou nepříjemné, mnohdy spojené i s trápením – nám nebo někomu blízkému se stane nespravedlnost, je nám ublíženo, nebo naopak my si něco vyčítáme a máme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo se třeba cítíme nedostateční, hloupí apod. Záleží na nás, jak s tím naložíme – můžeme zůstat ublížení a zamotaní do výčitek, nebo můžeme zkusit se posunout z místa. Pokud jste se rozhodli pro to druhé, mohou vám v tom účinně pomoci semináře odpuštění. Pod vedením zkušených lidí, kteří prošli vším, co vyučují, se v malé skupině účastníků naučíte praktické principy a postupy, a osvojíte si znalosti a dovednosti, které vám pomohou proplouvat peřejemi každodenního života s mistrovstvím zkušeného mořeplavce.

Budete-li po čase cítit potřebu nahlédnout pod povrch některých zdánlivě zřejmých věcí, můžete si na dalších seminářích osvojit dovednost a bezpečný způsob, jak v běžném životě využívat mimosmyslové vnímání.

A pokud už se tak nestalo, nelze vyloučit, že dříve či později začnete hledat odpovědi na hlubší životní otázky, jako například odkud přicházíme a kam směřujeme.

Přemýšlíte, ZDA má smysl přijít na semináře a PROČ? Především vše, co je léty odzkoušené a praxí prověřené, dostanete z první ruky. U seminářů odpuštění navíc ušetříte spoustu času – to, co byste sami řešili měsíce, zvládnete na semináři za víkend. A to, co se naučíte na seminářích mimosmyslového vnímání, jen tak někde nenajdete. Přesvědčte se sami… Termíny seminářů a možnost přihlášení najdete ve spodní části stránky, nyní následují podrobnější informace o jednotlivých seminářích:

Semináře odpuštění

Na seminářích odpuštění v praxi prožijete to, o čem píší celé tyto stránky. Za pomoci postupů Tippingovy metody odložíte jedno či více břemen, které vás stahují do červené zóny. Do dalšího života si odnesete dovednosti k tomu, abyste se vlastními silami dokázali rychle vrátit do zelené zóny v případě, že vás z ní běh životních událostí „vyšoupne“.


Překroč svůj stín

PSSTématem praktického semináře Překroč svůj stín je sobě-odpuštěnísebepřijetí. Seminář vám pomůže odhalit a přijmout skryté rysy vlastní osobnosti a tím změnit k lepšímu váš vztah k sobě. Především rozpustíte pocity viny, studu, sebekritiky, vnitřní nespokojenosti, nedostatečnosti, “hlouposti” a jim podobné. Kromě tohoto hlubšího sebepoznání, sobě-odpuštění a sebepřijetí odejdete vybaveni dovednostmi a prostředky, které vám pomohou tento stav vnitřní harmonie udržet a dále rozvíjet. Zobrazit podrobnosti


Most přes minulost

MPMNáplní dalšího praktického semináře Most přes minulost je odpuštění jiným lidem. Na semináři odhalíte některé dávné i méně dávné prožitky a situace, které mohou dodnes negativně ovlivňovat váš život – především ve vztahu k lidem, se kterými se setkáváte v soukromém i pracovním životě. Nejvýraznějšímu, resp. “nejhoršímu”, z těchto lidí odpustíte. Odpuštěním si nejen vnitřně ulevíte a odlehčíte, ale do značné míry se i očistíte od negativního vlivu předcházejících prožitků a situací. Odnesete si také dovednosti a jednoduché “nástroje”, které vám pomohou udržet a dále rozvíjet stav rovnováhy a pohody vůči okolnímu světu. Zobrazit podrobnosti


Semináře mimosmyslového vnímání

Semináře odpuštění i vaše další práce na sobě napomohou postupnému prodlužování časových úseků, ve kterých se budete nacházet v zelené zóně. S prodlužujícími se pobyty v zelené zóně ve vás možná začne klíčit přirozená potřeba „chci umět víc, chci nahlédnout hlouběji“. Na seminářích s tématikou mimosmyslového vnímání se prakticky naučíte komunikovat se svým Vyšším Já, což je ta část vědomí, která je za běžných okolností nedostupná, a naučíte se využívat nabyté informace v každodenním životě. Odkryjí se vám překvapivé pohledy na sebe i na dění okolo, objevíte nové horizonty.


Vyšší Já napoví

VJNSeminář Vyšší  Já napoví je určen pro absolventy přechozích dvou seminářů odpuštění a semináře Odkud přicházíme a kam směřujeme. Na semináři se zabýváme věcmi, které soudobá věda sice bere na vědomí, ale v některých případech pro ně zatím nemá přímé důkazy. Naučíte se, jak správně a bezpečně komunikovat se svým Vyšším Já. Získáte praktickou dovednost zjišťovat prostřednictvím Vyššího Já informace, které vám dosud nebyly dostupné, a které se doplní a zapadnou se vším, co jste se dosud naučili. Posunete tak možnosti svého osobního růstu na novou úroveň a pravděpodobně v sobě odhalíte schopnosti, o kterých byste si vůbec nedokázali představit, že je máte. Zobrazit podrobnosti


Vyšší Já pomůže

VJPSeminář Vyšší Já pomůže je určen pro pokročilé účastníky. Zaměřuje se na praktické využití mimosmyslového vnímání v běžném životě. Prohloubíte své možnosti komunikace se svým Vyšším Já a osvojíte si pokročilé postupy, jak účinně vyžádat pomoc Vyššího Já a zapojit ji do každodenního života. Prohloubíte tak své – nyní již probuzené – schopnosti a možná zjistíte, že někde uvnitř ve vás vyklíčila potřeba dokázat něco víc – třeba napsat knihu o tom, co teď víte, udělat něco prospěšného, nebo začít pomáhat tam, kde je to potřeba… Zobrazit podrobnosti


Odkud přicházíme a kam směřujeme

Asi každý člověk si někdy klade otázky jako „Kde se tu vzal Vesmír?“, „Jak jsem se zde ocitnul/a já a proč?“, „Co bude až tu nebudu?“ a jim podobné. Seminář Odkud přicházíme a kam směřujeme přináší odpovědi na tyto a další otázky, doplněné množstvím faktografických materiálů, a informace propojené v překvapujících souvislostech moderní vědy a metafyzického nazírání. Zobrazit podrobnosti


Termíny seminářů a přihlášení

Následující tabulka shrnuje přehled aktuálně naplánovaných seminářů.
Kliknutím na název příslušného semináře otevřete obrazovku, v níž se můžete
na seminář přihlásit.

Seminář Termín *)
Překroč svůj stín
2,5 dne - Říčany
Dle dohody účastníků
Most přes minulost
2,5 dne - Říčany
Dle dohody účastníků
Odkud přicházíme a kam směřujeme
1 den - Říčany
Dle dohody účastníků
Vyšší Já napoví
2 dny - Říčany
Dle dohody účastníků
Vyšší Já pomůže
2 dny - Říčany
Dle dohody účastníků

*) Termíny seminářů zpravidla vybíráme až v okamžiku, kdy se přihlásí dostatek účastníků, a to z několika možností tak, aby termín všem vyhovoval.

Powered by Events Manager

Komentáře nejsou povoleny.