Moc podvědomí

Ve škole jsme se učili, že myslíme a jednáme podle pokynů části mozku zvané šedá kůra mozková, která je centrem naší vědomé mysli. Jenže – vědomá mysl tvoří jen asi 10% z celkové kapacity našeho vědomí, zatímco zbývajících asi 90% tvoří podvědomí a nevědomí. Přestože podvědomí a nevědomí jsou nám skryty a nemáme k nim přímý přístup, jsou mnohonásobně mocnější než naše vědomá mysl – mají „navrch“ přibližně 9:1. Proto do značné míry určují, jak cítíme, myslíme a jednáme, jaké signály dáváme svému okolí. Lze to výstižně znázornit analogií plovoucího ledovce. Zatímco naše vědomá mysl je jako špička ledovce nad hladinou, podvědomí a nevědomí jsou ona mohutná část, skrytá pod hladinou:

Vnitřní a vnější svět

Tento obrázek metaforicky znázorňuje, proč věci, které se odehrávají v našem životě, jsou do značné míry odrazem našeho vnitřního světa – skrytých vzorců a přesvědčení a s nimi spojených emocí, pocitů a vzpomínek, uložených v podvědomí a nevědomí. Pokud toto víme a přijmeme to, udělali jsme první krok k tomu, abychom našli klíč k vyřešení rozmanitých problémů, které nás tíží, a postupně změnili k lepšímu nejrůznější aspekty soukromého i pracovního života.