Shrnutí dosavadních poznatků

V této části stránek jsme si vysvětlili nejdůležitější mechanismy a vlivy, které způsobují, že se nám nedaří být ve stavu životní spokojenosti a „v pohodě“. Závěrem si je zopakujme:

 • Mechanismus působení, který na základě emocionálních zranění do značné míry ovlivňuje život člověka, má tři hlavní, vzájemně se prolínající, faktory:
  emocionálně bolavá místa
  vnitřní přesvědčení
  vzorce chování
 • Vědomá mysl tvoří jen asi 10% z našeho celkového vědomí, zatímco zbývajících asi 90% tvoří podvědomí a nevědomí. Věci, které se odehrávají na podvědomé a nevědomé úrovni, lze proto velmi těžko ovládnout vědomou myslí, tj. rozumem.
 • Podvědomí a nevědomí, na rozdíl od šedé kůry mozkové, nezapomínají. Při hodnocení situace, která se právě odehrává, se nejprve pokouší propojit tuto situaci s něčím, co už mají uloženo. Tomuto mechanismu říkáme asociace. Je základem instinktivních reakcí.
 • Úkolem podvědomí a nevědomí je nás chránit.
 • Prvním stupněm ochrany je potlačení. Věci, které máme zařazené jako „nesprávné“, a víme nebo tušíme, že je v sobě máme, podvědomě skrýváme před světem i před sebou samými.
 • Druhý způsob ochrany je projekce. Podvědomí a nevědomí nás ponoukají, abychom to, co nám je uvnitř nepříjemné, nebo co vnímáme jako vnitřní deficit, „přehodili“ na někoho jiného. Nevědomě se tak snažíme zbavovat věcí, které nás uvnitř tíží.
 • Toto vše do značné míry určuje, jak vystupujeme v mezilidských vztazích, v práci a v mnoha jiných oblastech života.
 • Podstatnou roli ve všech zmíněných mechanismech hraje energie – mohli bychom říci, že je jejich základním kamenem a společným jmenovatelem. Energie také přenáší informaci; to mj. přispívá k tomu, že lidé „vycítí“ naše bolavá místa a zpravidla nevědomě nám způsobí novou emocionální bolest.

Tyto mechanismy a vlivy nás typicky udržují v pozici oběti jiných lidí a okolností, tedy v červené zóně života.


Pokud jste dočetli až sem, je možné, že ve vašem životě se už v nějaké formě (náhle nebo postupně) projevila „Zlomová událost“, a ta vás ponouká z červené zóny vystoupit.

V následující části těchto stránek se budeme věnovat tomu, jak lze relativně jednoduše – pomocí odpuštění – začít přecházet do zelené zóny života.

PS. Pobyt v červené zóně a potřebu to změnit vystihnul trefně, byť jinými slovy, Tomáš Klus v písni „Dobré ráno“ – najdete ji na YouTube.