Širší kontext odpuštění

Americký psycholog Dr. David Hawkins vydal v roce 1995 knihu s názvem Power vs. Force*) (nakladatelství Hay House, USA). V ní na stupnici od 20 do 1000 definuje různé úrovně lidského vědomí a s nimi související stavy mysli a emoce:

Stav mysliÚroveň vědomíEmoce
Osvícení700 - 1000Nelze popsat slovy
Vnitřní mír600Blaženost
Radost540Klid
Láska500Úcta
Soudnost400Pochopení
Přijetí350Odpuštění
Ochota310Optimismus
Neutrálnost250Důvěra
Odvaha200Ujištění
Pýcha175Pohrdání
Hněv150Nenávist
Touha125Žádostivost
Strach100Úzkost
Smutek75Lítost
Apatie50Zoufalství
Vina30Obviňování
Stud20Pokoření

Tomu, na jaké úrovni vědomí se nacházíme, je úměrná frekvence, na jaké vibruje náš energetický systém, a naopak. Například je-li naše vědomí na úrovni přijetí a odpuštění (350), je frekvence našich vibrací mnohem vyšší, než když nás svírá strach (úroveň vědomí 100).

Zavzpomínejme teď prosím na školní léta: Ve fyzice jsme se učili, že výkon energetického pole (tj. energie, kterou toto pole obsahuje nebo je schopno uvolnit), vzrůstá s frekvencí, na které toto pole kmitá, resp. vibruje. Jinými slovy – energetické pole s vyššími vibracemi má větší výkon, nese větší energii. Když odpouštíme, dosáhneme např. úrovně vědomí na hodnotě 350. Tím zvýšíme své vibrace a tím i energii, resp. výkon, našeho energetického pole.

K čemu to může být dobré? Dr. Hawkins uvádí ve zkratce toto:
„Lidé, kteří se nacházejí na úrovni vědomí pod 200 v podstatě spotřebovávají energii, zatímco lidé s úrovní vědomí nad 200 jsou ji schopni dodávat. Průměrná hodnota úrovně vědomí lidstva je 207, přičemž 85% populace má (zatím) úroveň vědomí pod 200. Energie vibrací roste exponenciálně s jejich frekvencí. Proto člověk, který je na úrovni vědomí 350, dokáže energeticky vyvážit až 200 000 lidí s hodnotou pod 200…“
A toho se dá dosáhnout „pouhým“ odpuštěním.

Z toho plyne:

Tím, že odpouštíme, abychom pomohli sami sobě,
současně pomáháme mnoha jiným lidem.

A to je ušlechtilý cíl, ne?

Zajímavost pro ty, kdo měli rádi fyziku a matematiku: Dr. Hawkins také uvádí, že energetický výkon myšlenky, vyslané z úrovně lásky (500), je až 10700 (to je jednička a za ní 700 nul ) krát vyšší, než energetický výkon téže myšlenky vyslané v rozpoložení strachu (100).


*) Česká verze knihy vyšla pod názvem „Moc versus síla“, autorem zamýšlený význam spíše vystihuje sousloví „Klidná vs. hrubá síla“.