Podmínky účasti na seminářích

Tato stránka shrnuje pravidla a podmínky, které jsou důležité pro zdárný průběh seminářů.

Pořadatel semináře a lektor

Semináře, uvedené na těchto stránkách, mají různé pořadatele a lektory.
Pořadatel konkrétního semináře, stejně jako lektor, je uveden na stránce daného semináře.

Přihlášení na seminář a úhrada

Po obdržení Vaší přihlášky Vám pořadatel zašle informace k dalšímu postupu a k úhradě. Vaši účast na semináři pořadatel potvrdí oproti platbě.
Účastnický poplatek zahrnuje kromě vlastní účasti na semináři také veškeré materiály, které obdržíte na semináři a/nebo před ním. Náklady na stravování, ubytování a dopravu hradíte sami nad rámec účastnického poplatku.

Vymezení odpovědnosti

Na seminář se přihlašujete a účastníte se jej dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se podle vlastního uvážení můžete, ale nemusíte, řídit.
Nesete odpovědnost za škody, které byste v průběhu semináře způsobil/a sobě, jiným účastníkům nebo pořadateli. Pokud vám ještě není 18 let, můžete se semináře zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo opatrovníka.
Pořadatel nebo lektor semináře vás na začátku může požádat o písemné prohlášení účastníka o převzetí odpovědnosti.

Zdraví a léčba

Pořadatel výslovně prohlašuje, že seminář je zaměřen výhradně na osobní rozvoj a není náhradou za lékařskou, psychoterapeutickou ani jinou odbornou péči.
Pokud trpíte infekčním, kardiovaskulárním nebo psychickým onemocněním, epilepsií nebo glaukomem, jste v rekonvalescenci po operaci nebo po úrazu nebo jste těhotná, nemůžete se seminářů zúčastnit. Pakliže proděláváte psychoterapeutickou nebo psychiatrickou léčbu, je pro účast na semináři potřeba písemný souhlas vašeho terapeuta.
Podstupujete-li jakýkoliv jiný druh léčby nebo trpíte-li jiným onemocněním a nejste si jisti, zda pro vás je seminář vhodný, prosím poraďte se o vhodnosti semináře se svým lékařem.
Přestože cílem seminářů není léčba, mohli byste mít po semináři subjektivní pocit, že se váš zdravotní stav zlepšil. Pokud by tato situace nastala, v žádném případě neomezujte léky ani nijak neměňte léčebný režim bez konzultace se svým lékařem.

Drogy, omamné látky, závislosti

Během konání semináře platí pro účastníky zákaz užívání drog a omamných látek. Při porušení tohoto pravidla má lektor právo vás ze semináře vyloučit. Jste-li závislí na drogách, alkoholu nebo jiné návykové látce, nemůžete se seminářů zúčastnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na seminář udělujete pořadateli v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů, které jste uvedli při přihlášení. S osobními údaji pořadatel zachází důvěrně a v žádném případě je nepředá třetím stranám. Podrobnější informace najdete na stránce Ochrana osobních údajů.
Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete po skončení semináře u pořadatele písemně odvolat, pořadatel vaše osobní údaje vymaže.

Různé

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.


Přihlášením na seminář vyslovujete s těmito podmínkami účasti souhlas.