Podmínky účasti na seminářích

Udělá nám radost, když se přihlásíte na seminář, a vynasnažíme se, aby vaše investice do semináře – tedy do vašeho vlastního osobního růstu – patřila k těm nejlepším, které jste udělali. Aby všechno fungovalo jak má, je třeba dodržet určitá pravidla. Tato stránka shrnuje pravidla a podmínky, které pro semináře pokládáme za důležité.

Přihlášení na seminář a úhrada

Po přihlášení pomocí formuláře na webové stránce semináře vám obratem přijdou emailem informace k dalšímu postupu a k úhradě. Vaši účast na semináři potvrdíme oproti platbě.
Účastnický poplatek zahrnuje kromě vlastní účasti na semináři také veškeré materiály, které obdržíte na semináři a/nebo před ním. Náklady na stravování, ubytování a dopravu hradíte sami nad rámec účastnického poplatku.

Termín semináře

Termíny seminářů zpravidla s předstihem.
Můžeme se však rozhodnout vybrat termín až v okamžiku, kdy se přihlásí dostatek účastníků. V tom případě nabídneme několik možností tak, aby termín všem vyhovoval.

Opakovaná účast na semináři

Semináře je možné navštěvovat opakovaně; cena pro účastníky, vracející se na tentýž seminář, je poloviční oproti ceně, uvedené na webové stránce pro přihlášení.
Případná opakovaná návštěva přípravy mentorů je dle individuální domluvy.

Vymezení odpovědnosti

Na seminář se přihlašujete a účastníte se jej dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se podle vlastního uvážení můžete, ale nemusíte, řídit.
Nesete odpovědnost za škody, které byste v průběhu semináře způsobil/a sobě, jiným účastníkům nebo pořadateli. Pokud vám ještě není 18 let, můžete se semináře zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo opatrovníka.

Zdraví a léčba

Výslovně prohlašujeme, že seminář je zaměřen výhradně na osobní rozvoj a není náhradou za lékařskou, psychoterapeutickou ani jinou odbornou péči.
Pokud trpíte infekčním, kardiovaskulárním nebo psychickým onemocněním, epilepsií nebo glaukomem, jste v rekonvalescenci po operaci nebo po úrazu nebo jste těhotná, nemůžete se seminářů zúčastnit. Pakliže proděláváte psychoterapeutickou nebo psychiatrickou léčbu, je pro účast na semináři potřeba písemný souhlas vašeho terapeuta.
Podstupujete-li jakýkoliv jiný druh léčby nebo trpíte-li jiným onemocněním a nejste si jisti, zda pro vás je seminář vhodný, prosím poraďte se o vhodnosti semináře se svým lékařem.
Přestože cílem seminářů není léčba, mohli byste mít po semináři subjektivní pocit, že se váš zdravotní stav zlepšil. Pokud by tato situace nastala, v žádném případě neomezujte léky ani nijak neměňte léčebný režim bez konzultace se svým lékařem.

Drogy, omamné látky, závislosti

Během konání semináře platí pro účastníky zákaz užívání drog a omamných látek. Při porušení tohoto pravidla má lektor právo vás ze semináře vyloučit. Jste-li závislí na drogách, alkoholu nebo jiné návykové látce, nemůžete se seminářů zúčastnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na seminář nám udělujete v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů, které jste při registraci uvedli. S osobními údaji zacházíme důvěrně a v žádném případě je nepředáme třetím stranám. Podrobnější informace najdete na stránce Ochrana osobních údajů.
Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete po skončení semináře písemně odvolat, vaše osobní údaje budou vymazány.

Prohlášení o převzetí odpovědnosti

Podmínkou účasti na semináři je následující prohlášení účastníka o převzetí odpovědnosti, o jehož podepsání vás požádáme na začátku semináře:

 

Různé

Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.


Přihlášením na seminář vyslovujete s těmito podmínkami účasti souhlas.
S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.