Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a dle platných právních předpisů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, které je známo pod zkratkou GDPR. Na této stránce informujeme, jak získáváme osobní údaje a jaké to jsou, jak osobní údaje uchováváme a k čemu je využíváme.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Transcendia, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 594/13, 25101 Říčany, IČ 24664758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164470. V záležitostech týkajících se vašich osobních údajů, které zpracováváme, se na nás můžete obrátit – emailem na adresu transcendia13(zav.)gmail.com, pomocí kontaktního formuláře nebo písemně na adresu správce osobních údajů.

Jak získáváme osobní údaje

Vaše osobní údaje se k nám dostanou, když nám je sdělíte. To se může stát čtyřmi způsoby:

 • Zaregistrujete se k odběru emailového Informačního občasníku
 • Přihlásíte se na seminář
 • Vyvstane potřeba či povinnost, abychom vám vystavili účetní doklad
 • Napíšete nám zprávu z kontaktního formuláře

O jaké osobní údaje se jedná

 • Informační občasník – emailová adresa a přezdívka nebo jméno
 • Přihláška na seminář – jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo
 • Vystavení účetního dokladu – jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo
 • Zpráva z kontaktního formuláře – jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

Jaký máme důvod pracovat s osobními údaji

 • Informační občasník – občas vám emailem zašleme stručný přehled novinek na našich stránkách, který může být spojený s nabídkou seminářů
 • Přihláška na seminář – komunikujeme s vámi před seminářem ve věci organizace a vyúčtování, a popřípadě i po semináři v rámci následné výměny informací včetně termínů navazujících seminářů
 • Vystavení účetního dokladu – jsme povinni naplnit zákonem stanovené náležitosti účetního dokladu, osobní údaje k nim patří
 • Zpráva z kontaktního formuláře – emailem nebo telefonicky reagujeme na váš dotaz nebo vám poskytneme konzultaci

Můžete to omezit?

 • Informační občasník – ano.
  Součástí každého emailového Informačního občasníku je odkaz pro zrušení zasílání. Když jej nakliknete, vaše emailová adresa a přezdívka nebo jméno se smažou.
 • Přihláška na seminář – ne.
  Bez vašich údajů bychom nebyli schopni zajistit vaši účast na semináři.
 • Vystavení účetního dokladu – ne.
  Zákon o účetnictví stanoví lhůty, po které jsme povinni tyto údaje uchovávat.
 • Zpráva z kontaktního formuláře – ne.
  Bez vašich údajů bychom vám nebyli schopni odpovědět.

Jak dlouho máme osobní údaje uložené

Vaše osobní údaje ukládáme po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu zpracování:

 • Informační občasník – nejdéle 30 dnů poté, co jste odvolali svůj souhlas se zasíláním
 • Přihláška na seminář – nejdéle 2 roky
 • Vystavení účetního dokladu – nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl účetní doklad vystaven
 • Zpráva z kontaktního formuláře – nejdéle 30 dnů poté, co jsme ukončili komunikaci týkající se vašeho dotazu

Jak osobní údaje uchováváme

Údaje, které jste zadali na stránkách, se přenášejí na server zabezpečeným šifrovaným spojením “https”. Zde jsou uložené v elektronické podobě v našem IT systému a přístup k nim je zabezpečen soudobými technologickými prostředky v kombinaci se silnými hesly.
V případě kontaktního formuláře jsou emaily zabezpečeny technologickými prostředky Google. Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Jaká jsou vaše práva

Máte právo vědět, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat
– získat výpis vašich osobních údajů,
– opravit vaše osobní údaje,
– vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
– předat vaše osobní údaje jinému správci,
– omezit zpracování vašich osobních údajů.
– odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nebo
– vymazat vaše osobní údaje.
Máte-li za to, že při zpracování osobních údajů nepostupujeme správně, můžete se rovněž  obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (byť věříme, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu).

Informace technického charakteru

Pro funkčnost našich webových stránek vytváří náš systém automaticky tzv. cookies, což jsou malé datové soubory, které většina webových serverů ukládá na disk vašeho počítače. Soubory cookies, které používáme, neukládají ani jinak neshromažďují žádné informace, kterými bychom mohli identifikovat konkrétní osoby. Podrobné informace naleznete na stránce Co jsou to cookies.

Pokud si stahujete soubory, které jsou na těchto stránkách k dispozici, váš počítač a webový server si vzájemně vymění tzv. IP adresu. To je unikátní číselný kód, který má každý počítač zapojený do Internetu. IP adresa je anonymní a neposkytuje možnost identifikovat konkrétní osobu.

Tyto stránky využívají službu Google Analytics společnosti Google Inc., která nám poskytuje statistiku návštěvnosti stránek a pomáhá nám porozumět tomu, jak návštěvníci tyto stránky využívají – detailní informace získáte kliknutím na zvýrazněný název služby. Od služby Google Analytics získáváme statistické údaje o tom, kolik návštěvníků přišlo na tyto stránky z jaké země a z jaké webové adresy, a jak dlouho zde setrvali. Tyto informace neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Na našich stránkách nepoužíváme profilování ani jiné automatizované zpracování osobních údajů.

Legislativa

Plné znění zákonných norem, které se týkají osobních údajů, najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017


S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.