Ochrana osobních údajů

Na této stránce Vás v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, které je známo pod zkratkou GDPR, informujeme, jak získáváme osobní údaje a jaké to jsou, jak osobní údaje uchováváme a k čemu je využíváme.

Osobní údaje

Na těchto stránkách nezískáváme žádné osobní údaje, které by Vás mohly jakkoliv identifikovat. Můžeme se o Vás dozvědět jen tehdy, když nám pošlete zprávu z kontaktního formuláře. Tato zpráva se přenáší zabezpečeným šifrovaným spojením „https“ na server, odkud nám ji systém odešle jako běžný email, zabezpečený prostředky společnosti Google. Došlé emaily po zpracování mažeme a Vámi uvedené kontaktní údaje (emailovou adresu a jméno, které jste uvedli) neuchováváme.

Pokud se z těchto stránek přihlásíte na seminář, přihlašujete se mimo tyto stránky přímo u pořadatele, který je uveden u daného semináře. Ten je také správcem osobních údajů, které mu svou přihláškou poskytnete.

Informace technického charakteru

Pro funkčnost našich webových stránek vytváří náš systém automaticky tzv. cookies, což jsou malé datové soubory, které většina webových serverů ukládá na disk vašeho počítače. Soubory cookies, které používáme, neukládají ani jinak neshromažďují žádné informace, kterými bychom mohli identifikovat konkrétní osoby. Podrobné informace naleznete na stránce Co jsou to cookies.

Pokud si stahujete soubory, které jsou na těchto stránkách k dispozici, váš počítač a webový server si vzájemně vymění tzv. IP adresu. To je unikátní číselný kód, který má každý počítač zapojený do Internetu. IP adresa je anonymní a neposkytuje možnost identifikovat konkrétní osobu.

Tyto stránky mohou využívat službu Google Analytics společnosti Google Inc., která nám poskytuje statistiku návštěvnosti stránek a pomáhá nám porozumět tomu, jak návštěvníci tyto stránky využívají – detailní informace získáte kliknutím na zvýrazněný název služby. Od služby Google Analytics získáváme statistické údaje o tom, kolik návštěvníků přišlo na tyto stránky z jaké země a z jaké webové adresy, a jak dlouho zde setrvali. Tyto informace neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Na našich stránkách nepoužíváme profilování ani jiné automatizované zpracování osobních údajů.

Legislativa

Plné znění zákonných norem, které se týkají osobních údajů, najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017


S jakýmikoliv dotazy a připomínkami se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.