Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje

1. Přihlášení na seminář a úhrada

Na vybraný seminář se přihlásíte pomocí formuláře na webové stránce semináře, obratem vám přijdou emailem informace k dalšímu postupu. Po uhrazení účastnického poplatku vám potvrdíme účast a zašleme účastnický kupón s platností 1 rok. Kupón můžete použít i jako dárek.

2. Bezplatná opakovaná účast na semináři

V době platnosti kupónu můžete přijít na tentýž seminář opakovaně – jinými slovy vaše druhá a další účast na témže semináři je po dobu platnosti kupónu ZDARMA. Na každou návštěvu semináře je třeba se znovu přihlásit na webové stránce semináře.

3. Změny termínu semináře

V rámci platnosti vašeho kupónu můžete již rezervovaný termín semináře změnit na jiný. Kupón, který nevyužijete v době platnosti, propadá.
Vyhrazujeme si právo změnit nebo odvolat termín semináře. V takovém případě vás požádáme o změnu vaší rezervace termínu a platnost vašeho kupónu se úměrně prodlouží.

4. Vymezení odpovědnosti

Na seminář se přihlašujete dobrovolně a účastníte se jej dobrovolně a na vlastní odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se podle vlastního uvážení můžete, ale nemusíte, řídit.
Nesete odpovědnost za škody, které byste v průběhu semináře způsobil/a sobě, jiným účastníkům nebo pořadateli. Pokud vám ještě není 18 let, můžete se semináře zúčastnit jen s písemným souhlasem rodičů nebo opatrovníka.

5. Zdraví a léčba

Výslovně prohlašujeme, že seminář je zaměřen výhradně na osobní rozvoj a není náhradou za lékařskou, psychoterapeutickou ani jinou odbornou péči.
Pokud trpíte infekčním, kardiovaskulárním nebo psychickým onemocněním, epilepsií nebo glaukomem, jste v rekonvalescenci po operaci nebo po úrazu nebo jste těhotná, nemůžete se seminářů zúčastnit. Pakliže proděláváte psychoterapeutickou nebo psychiatrickou léčbu, je pro účast na semináři potřeba písemný souhlas vašeho terapeuta.
Podstupujete-li jakýkoliv jiný druh léčby nebo trpíte-li jiným onemocněním a nejste si jisti, zda pro vás je seminář vhodný, prosím poraďte se se svým lékařem, než se na seminář zaregistrujete.
Přestože cílem seminářů není léčba, mohli byste mít po semináři subjektivní pocit, že se váš zdravotní stav zlepšil. Pokud by tato situace nastala, v žádném případě neomezujte léky ani nijak neměňte léčebný režim bez konzultace se svým lékařem.

6. Drogy, omamné látky, závislosti

Během konání semináře platí pro účastníky zákaz užívání drog a omamných látek. Při porušení tohoto pravidla má lektor právo vás ze semináře vyloučit. Jste-li závislí na drogách, alkoholu nebo jiné návykové látce, nemůžete se seminářů zúčastnit.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na seminář nám udělujete v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů, které jste při registraci uvedli. Vaše údaje tak můžeme využít pro organizaci semináře a pro nabídkovou a informační činnost v oblasti osobního rozvoje. S osobními údaji zacházíme důvěrně a v žádném případě je nepředáme třetím stranám.
Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete po skončení semináře písemně odvolat, vaše osobní údaje budou vymazány.

8. Prohlášení o převzetí odpovědnosti

Podmínkou účasti na semináři je následující prohlášení účastníka o převzetí odpovědnosti, o jehož podepsání vás požádáme na začátku semináře:

Převzetí odpovědnosti

Komentáře nejsou povoleny.