Semináře

Představujeme vám cyklus osvědčených seminářů, kterému jsme dali pracovní název ŽIVOT V JINÝCH BARVÁCH.
Jeho cílem je pomoci vám posunout poměr červené zóny a zelené zóny v životě ve prospěch té zelené. Semináře jsou uspořádány tak, že na sebe navazují. To vám dává možnost si vlastním tempem a podle vlastních potřeb postupně „přidávat“ tak, abyste se v životě posunuli právě tam, kde cítíte, že byste chtěli být.

Snad každý člověk se někdy dostane do situací, které jsou nepříjemné, mnohdy spojené i s trápením – nám nebo někomu blízkému se stane nespravedlnost, je nám ublíženo, nebo naopak my si něco vyčítáme a máme pocity viny za něco, co jsme udělali nebo naopak neudělali, nebo se třeba cítíme nedostateční, hloupí apod. Záleží na nás, jak s tím naložíme – můžeme zůstat ublížení a zamotaní do výčitek, nebo můžeme zkusit se posunout z místa. Pokud jste se rozhodli pro to druhé, mohou vám v tom účinně pomoci semináře odpuštění. Pod vedením zkušených lidí, kteří prošli vším, co vyučují, se v malé skupině účastníků naučíte praktické principy a postupy, a osvojíte si znalosti a dovednosti, které vám pomohou proplouvat peřejemi každodenního života s mistrovstvím zkušeného mořeplavce.

Budete-li po čase cítit potřebu nahlédnout pod povrch některých zdánlivě zřejmých věcí, můžete si na dalších seminářích osvojit dovednost a bezpečný způsob, jak v běžném životě využívat mimosmyslové vnímání.

A pokud už se tak nestalo, nelze vyloučit, že dříve či později začnete hledat odpovědi na hlubší životní otázky, jako například odkud přicházíme a kam směřujeme.

Přemýšlíte, ZDA má smysl přijít na semináře a PROČ? Především vše, co je léty odzkoušené a praxí prověřené, dostanete z první ruky. U seminářů odpuštění navíc ušetříte spoustu času – to, co byste sami řešili měsíce, zvládnete na semináři za víkend. A to, co se naučíte na seminářích mimosmyslového vnímání, jen tak někde nenajdete. Přesvědčte se sami… Termíny seminářů a možnost přihlášení najdete ve spodní části stránky, nyní následují podrobnější informace o jednotlivých seminářích:

Semináře odpuštění

Na seminářích odpuštění v praxi prožijete to, o čem píší celé tyto stránky. Za pomoci postupů Tippingovy metody odložíte jedno či více břemen, které vás stahují do červené zóny. Do dalšího života si odnesete dovednosti k tomu, abyste se vlastními silami dokázali rychle vrátit do zelené zóny v případě, že vás z ní běh životních událostí „vyšoupne“.


Překroč svůj stín

PSSTématem praktického 2,5-denního semináře Překroč svůj stín je sobě-odpuštěnísebepřijetí. Seminář vám pomůže odhalit a přijmout skryté rysy vlastní osobnosti a tím změnit k lepšímu váš vztah k sobě. Především rozpustíte pocity viny, studu, sebekritiky, vnitřní nespokojenosti, nedostatečnosti, „hlouposti“ a jim podobné. Kromě tohoto hlubšího sebepoznání, sobě-odpuštění a sebepřijetí odejdete vybaveni dovednostmi a prostředky, které vám pomohou tento stav vnitřní harmonie udržet a dále rozvíjet. Zobrazit podrobnosti


Most přes minulost

MPMNáplní dalšího praktického 2,5-denního semináře Most přes minulost je odpuštění jiným lidem. Na semináři odhalíte některé dávné i méně dávné prožitky a situace, které mohou dodnes negativně ovlivňovat váš život – především ve vztahu k lidem, se kterými se setkáváte v soukromém i pracovním životě. Nejvýraznějšímu, resp. „nejhoršímu“, z těchto lidí odpustíte. Odpuštěním si nejen vnitřně ulevíte a odlehčíte, ale do značné míry se i očistíte od negativního vlivu předcházejících prožitků a situací. Odnesete si také dovednosti a jednoduché „nástroje“, které vám pomohou udržet a dále rozvíjet stav rovnováhy a pohody vůči okolnímu světu. Zobrazit podrobnosti


Semináře mimosmyslového vnímání

Semináře odpuštění i vaše další práce na sobě napomohou postupnému prodlužování časových úseků, ve kterých se budete nacházet v zelené zóně. S prodlužujícími se pobyty v zelené zóně ve vás možná začne klíčit přirozená potřeba „chci umět víc, chci nahlédnout hlouběji“. Na seminářích s tématikou mimosmyslového vnímání se prakticky naučíte komunikovat se svým Vyšším Já, což je ta část vědomí, která je za běžných okolností nedostupná, a naučíte se využívat nabyté informace v každodenním životě. Odkryjí se vám překvapivé pohledy na sebe i na dění okolo, objevíte nové horizonty.


Vyšší Já napoví

VJNDvoudenní seminář Vyšší  Já napoví je určen pro absolventy přechozích dvou seminářů odpuštění. Na semináři se zabýváme věcmi, které soudobá věda sice bere na vědomí, ale v některých případech pro ně zatím nemá přímé důkazy. Naučíte se, jak správně a bezpečně komunikovat se svým Vyšším Já. Získáte praktickou dovednost zjišťovat prostřednictvím Vyššího Já informace, které vám dosud nebyly dostupné, a které se doplní a zapadnou se vším, co jste se dosud naučili. Posunete tak možnosti svého osobního růstu na novou úroveň a pravděpodobně v sobě odhalíte schopnosti, o kterých byste si vůbec nedokázali představit, že je máte. Zobrazit podrobnosti


Vyšší Já pomůže

VJPDvoudenní seminář Vyšší Já pomůže je určen pro pokročilé účastníky. Zaměřuje se na praktické využití mimosmyslového vnímání v běžném životě. Prohloubíte své možnosti komunikace se svým Vyšším Já a osvojíte si pokročilé postupy, jak účinně vyžádat pomoc Vyššího Já a zapojit ji do každodenního života. Prohloubíte tak své – nyní již probuzené – schopnosti a možná zjistíte, že někde uvnitř ve vás vyklíčila potřeba dokázat něco víc – třeba napsat knihu o tom, co teď víte, udělat něco prospěšného, nebo začít pomáhat tam, kde je to potřeba… Zobrazit podrobnosti


Odkud přicházíme a kam směřujeme

Asi každý člověk si někdy klade otázky jako „Kde se tu vzal Vesmír?“, „Jak jsem se zde ocitnul/a já a proč?“, „Co bude až tu nebudu?“ a jim podobné. Jednodenní seminář Odkud přicházíme a kam směřujeme přináší odpovědi na tyto a další otázky, doplněné množstvím faktografických materiálů, a informace propojené v překvapujících souvislostech moderní vědy a metafyzického nazírání. Zobrazit podrobnosti


Termíny seminářů a přihlášení

Následující tabulka shrnuje přehled nadcházejících termínů seminářů. Po kliknutí na název příslušného semináře se otevře obrazovka, v níž se můžete na seminář přihlásit.

Datum Seminář
Pátek 02.02.2018 - Neděle 04.02.2018 Překroč svůj stín
Říčany
Sobota 03.03.2018 Odkud přicházíme a kam směřujeme
Říčany
Pátek 06.04.2018 - Neděle 08.04.2018 Most přes minulost
Říčany
Sobota 05.05.2018 Odkud přicházíme a kam směřujeme
Říčany
Pátek 08.06.2018 - Neděle 10.06.2018 Překroč svůj stín
Říčany
Pátek 07.09.2018 - Neděle 09.09.2018 Most přes minulost
Říčany
Sobota 06.10.2018 Odkud přicházíme a kam směřujeme
Říčany
Sobota 03.11.2018 - Neděle 04.11.2018 Vyšší Já napoví
Říčany
Sobota 01.12.2018 Odkud přicházíme a kam směřujeme
Říčany
Sobota 12.01.2019 - Neděle 13.01.2019 Vyšší Já pomůže
Říčany

Powered by Events Manager

Komentáře nejsou povoleny.