Most přes minulost

MPMSeminář Most přes minulost je prakticky zaměřený. Pomůže vám odhalit často zapomenuté prožitky a situace, které vás mohou dodnes negativně ovlivňovat – především ve vztahu k lidem, se kterými se setkáváte v soukromém i pracovním životě. Nejvýraznější z těchto prožitků a s nimi spojené lidi cestou odpuštění přijmete a tím se očistíte od jejich negativního vlivu. Odnesete si také znalosti a nástroje, které vám pomohou udržet a dále rozvíjet stav pohody a harmonie s okolím.

Pro koho je seminář určen

Seminář doporučujeme účastníkům, kteří již absolvovali předchozí seminář Překroč svůj stín. Pomůže vám rozpustit výčitky, pocity křivdy, ublížení a znevýhodnění, a dovede vás k osvobozujícímu přijetí daného člověka nebo lidí.

O co se jedná

Každý člověk v sobě nese, až už vědomě či nevědomě, stopy svých prožitků z nedávné i velmi dávné minulosti. Ty negativní z nich buď způsobují vnitřní bolest v rozličných životních situacích, nebo nenápadně avšak účinně blokují naše snahy o to, čeho chceme dosáhnout. Tyto vnitřní „vzorce“ neboli „uzly“ jsou energetické povahy a není snadné je vlastní silou objevit. Pokud je přece objevíme, není vůbec snadné je „rozmotat“ ani je silou vlastní vůle překonat. Pokud tyto věci nevidíme nebo nechceme vidět (obojí je časté), funguje v životě mechanismus, který nás na ně upozorní. Především se začnou opakovat vzájemně se podobající nepříjemné situace, které mají tendenci se s každým dalším výskytem zhoršovat.

Jaká je možnost řešení

Pokud – typicky po absolvování úvodního semináře – už rozpoznáte, oč jde, pracujete na tom, ale máte pocit, že to nikam nevede, s největší pravděpodobností se jedná o téma, které nelze zvládnout „svépomocí“. Na semináři Most přes minulost pod vedením zkušených instruktorů a za pomoci pokročilých postupů a nástrojů pro odpuštění jiným lidem rozpustíte a odložíte i hluboce zakořeněné výčitky, pocity křivdy, ublížení a znevýhodnění, a s nimi spojené vnitřní „vzorce“. Dopracujete se k osvobozujícímu přijetí člověka nebo lidí, kteří vám ublížili nebo vás jakkoli jinak poškodili.

Typickým výsledkem je, že tato „minulost“ přestane úplně nebo aspoň částečně zasahovat do vašeho života. Zpravidla vám začne být jedno, jak se daný člověk choval nebo chová, a on s tím – aniž by si toho všimnul – zpravidla přestane. Někdy se může stát i to, že toho člověka zase začnete mít rádi, ale to není prvořadým cílem ani podmínkou – byť to může být například ve vztahu mezi rodičem a dítětem velice vítaná změna.

Co si odnesete ze semináře

 • zmapujete si prožitky, situace a lidi ve svém okolí, kteří pravděpodobně nejvýznamněji – byť zpravidla nechtěně – přispěli k vašim pocitům výčitek, křivdy, ublížení a znevýhodnění, a k vnitřním „vzorcům“, které jsou s nimi spojené;
 • dále prohloubíte své vnímání nevědomých sdělení jiných lidí, která na vnitřní „vzorce“ ukazují;
 • pokročilými postupy Tippingovy metody hluboce odpustíte alespoň jednomu z lidí, kteří vám výrazně ublížili nebo vás jinak poškodili;
 • naučíte se samostatně používat další, pokročilé, Tippingovy nástroje a postupy pro odpuštění jiným lidem

Jak vám to může pomoci

 • stav odpuštění člověku nebo lidem, kteří vám ublížili, vám pravděpodobně citelně odlehčí;
 • s pomocí pokročilých nástrojů a postupů budete dále moci sami pracovat i na hlubších tématech odpuštění jiným lidem, která se v průběhu času mohou vyskytnout a srážet vás do červené zóny, a vlastními silami se dostat zpět do zelené zóny

Organizační údaje

Trvání semináře: 2,5 dne
Účastnický poplatek:  3.650,- Kč za osobu
Počet účastníků:  min. 6, max. 9
Předpoklady pro účast: Doporučujeme předchozí absolvování semináře Překroč svůj stín
Termíny, časy a místa konání najdete v následujícím kalendáři … dopředu se v něm posunete kliknutím na Vyhledat další v dolní části, podrobnosti zobrazíte rozkliknutím názvu semináře.

Přihlášení na seminář

Na seminář se prosím přihlaste pomocí následujícího formuláře.

 • Jste-li nový účastník
  Po úhradě účastnického poplatku vám potvrdíme účast a zašleme vám kupón
  (co je to kupón?), se kterým se pak na seminář můžete ještě rok zdarma vracet.
 • Jste-li vracející se účastník
  Pro bezplatnou účast prosím nezapomeňte zadat číslo vašeho kupónu.

Účast na seminářích osobního rozvoje se řídí těmito podmínkami účasti.

Komentáře nejsou povoleny.