Zdarma

Na této stránce najdete materiály, které vám pomohou při práci na sobě. Věříme, že vám přinesou mnoho užitku. Pracujte nejdříve s jednotlivými nástroji, a až se s nimi obeznámíte, můžete přejít i ke kombinovaným postupům. Materiály jsou rozčleněny tématicky, kliknutím na odkaz se přesunete přímo k danému tématu:

 • Stránky jako kniha
  • Stáhnout knihu
   Pokud neradi čtete větší množství textu na obrazovce, můžete si zde celé stránky stáhnout a vytisknout jako knihu. Tato kniha vznikla z webových stánek Tvorim-Svuj-Zivot.cz a Tippingova-Metoda.cz a má s nimi shodný obsah.
 • Tippingova metoda – jednotlivé nástroje
  • Univerzální nástroje
   • Tři dopisy
   • Čtyři kroky k rovnováze
   • Pracovní list pro transformaci energie
  • Odpuštění jiným lidem
   • Pracovní list pro odpuštění jiným lidem
   • 13 kroků k odpuštění jiným lidem
   • Pracovní list pro přijetí jiného člověka
  • Odpuštění sobě a přijetí sebe
   • Pracovní list pro odpuštění sobě
   • 13 kroků k odpuštění sobě
   • Pracovní list pro přijetí sebe sama
  • Manifestování reality
   • Pracovní list pro manifestování reality
   • 13 kroků k manifestování reality
   • Pracovní list pro manifestování finanční hojnosti
 • Tippingova metoda – kombinované postupy
 • Cvičení vděčnosti
 • Životní příběhy
  • Efekt odpuštění
  • Finance
  • Práce

Dokumenty otevřete kliknutím na příslušný odkaz „otevřít“. Můžete si je uložit na plochu počítače a vytisknout.
K otevření dokumentů potřebujete program Adobe Reader. Nemáte-li jej nainstalován, stáhněte si jej zde.

Nahrávky si uložte do telefonu nebo počítače.

Pomocí těchto nástrojů zmůžete sami mnoho, ne však všechno. Budete-li mít pocit, že nepostupujete, doporučujeme návštěvu některého ze seminářů.

Připomínáme, že zde uvedené materiály a Tippingovy nástroje nejsou náhradou za lékařskou ani jinou odbornou péči, a jsou určené pro psychicky zdravé osoby. Rozhodnete-li je použít, činíte tak na vlastní odpovědnost. Pokud máte v tomto směru jakékoliv pochybnosti nebo jste závislí na návykové látce, lécích, alkoholu apod., poraďte se o použití Tippingových nástrojů se svým lékařem. Totéž platí i v případě, že vám nástroje „nezaberou“ a dané téma ve vás neustále „sedí“, nebo si nejste čímkoliv jisti.

Tippingova metoda – univerzální nástroje

Pravděpodobně nejpoužívanějším nástrojem Tippingovy metody je krátký proces s názvem Čtyři kroky k rovnováze. Hodí se jako „první pomoc“ v emocionálně náročných situacích. Pomůže vám rychle “zchladit hlavu” a vrátit se do klidu. Jsou to čtyři věty – naučte se je nazpaměť a použijte je ihned, když vás něco nebo někdo „rozhodí“ – nejlépe nahlas, a není-li to možné, tak v duchu. Budete překvapeni výsledkem. Doporučujeme

Postup zvaný Tři dopisy je vhodný pro hlubší a starší témata pro odpuštění jiným i pro odpuštění sobě. Vše je popsáno v níže uvedeném dokumentu, který se zobrazí kliknutím na „otevřít“.

Internet  a sdělovací prostředky nás denně zásobují negativními zprávami, a i v běžném životě okolo sebe vidíme spoustu různých věcí, které nás mohou zneklidňovat, působit strach, štvát, mrzet. Pro tyto případy je určen pracovní list pro transformaci energie, který účinně pomůže rozpustit a transformovat energetické bloky, které si tím v sobě vytváříme, a udržet se tak v emocionálně vyrovnaném stavu a „nad věcí“. Vyzkoušejte!

Pro podporu „uzdravení“ mohou posloužit i inspirující texty. Zde najdete přeložené texty písní americké zpěvačky Karen Taylor-Good, napsané na míru pro Tippingovu metodu.

Tři dopisy otevřít
–> Napsání třetího dopisu
vám usnadní tyto příklady formulací
otevřít
Čtyři kroky k rovnováze otevřít
Pracovní list pro transformaci energie otevřít
Texty Karen Taylor-Good otevřít

.

Tippingova metoda – odpuštění  jiným lidem

Základními nástroji Tippingovy metody pro odpuštění jiným lidem, které může používat každý sám, je pracovní list pro odpuštění jiným a proces nazvaný 13 kroků k odpuštění jiným. Staví na tom, že bolavá místa uvnitř (tj. ony energetické vzorce, o kterých hovoříme na těchto stránkách), na kterých je třeba pracovat, nám pomáhají objevit situace, které nás emocionálně zasahují – způsobují pocity křivdy, lítosti, smutku, vzteku, viny, studu, apod. Aniž si toho všimnete, tato nástroje vás provedou všemi pěti fázemi odpuštění.

Pracovní list a proces 13 kroků působí v podstatě stejně. Pracovní listy vyplňujete, u 13 kroků odpovídáte na otázky. Každý nástroj působí na jiné smysly. Vyzkoušejte obojí, zjistíte, co vám více vyhovuje, nicméně doporučujeme střídat. Je vhodné kombinovat také se třemi dopisy.

Na závěr doplňte pracovním listem pro přijetí jiného člověka.

Při vyplňování pracovního listu je třeba dodržet tři zásady.

 • Za prvé – věnujte dostatek času první stránce, a dejte dostatečný průchod svým emocím – smutek vyplačte do polštáře, vztek vybouchejte do matrace, atd.
 • Za druhé – vše co píšete, říkejte nahlas a s dostatkem energie a pohybu – řekli bychom „vyplňujte s vervou“.
 • Za třetí – o otázkách, které vám pracovní list na mnoha místech klade, moc nepřemýšlejte – odpovězte první, co vás napadne, je to v podstatě jedno.

Po skončení pracovního listu doporučujeme pustit si kousek hudby na integraci a uklidnění. Vhodné jsou např. skladby, které jsou součástí nahrávky 13 kroků.

Obdobně to platí i pro proces 13 kroků – odpovídejte ANO nahlas a zněle, doprovoďte každou kladnou odpověď kývnutím hlavy nebo jiným souhlasným pohybem.

Pracovní listy a/nebo procesy 13 kroků je možné a potřebné opakovat na každé téma tak dlouho, dokud v tématu cítíte nějaký „náboj“. Opakovat můžete třeba denně, ale z dlouhodobého hlediska je lepší nechat si mezi opakováními 2-3 dny odpočinek.

Než se pustíte do pracovního listu nebo procesu, doporučujeme vám přečíst si nejdříve stránky Tippingovy metody nebo si alespoň přečíst stránku Odpuštění.

Pracovní list pro odpuštění jiným lidem otevřít
–> Vyplnění bodu 4. Nový rám pro příběh
vám usnadní tyto příklady formulací
otevřít
Proces 13 kroků k odpuštění jiným lidem (nahrávka) koupit
–> Texty písní, které jsou součástí nahrávky otevřít
Pracovní list pro přijetí jiného člověka otevřít

.

Tippingova metoda – odpuštění  sobě a přijetí sebe

Základními nástroji Tippingovy metody pro odpuštění sobě, které může používat každý sám, je pracovní list pro odpuštění sobě a proces nazvaný 13 kroků k odpuštění sobě. Staví na tom, že bolavá místa uvnitř (tj. ony energetické vzorce, o kterých hovoříme na těchto stránkách), na kterých je třeba pracovat, nám pomáhají objevit situace, které nás emocionálně zasahují – způsobují pocity křivdy, lítosti, smutku, vzteku, viny, studu, apod. Aniž si toho všimnete, tato nástroje vás provedou všemi pěti fázemi odpuštění.

Pracovní list a proces 13 kroků působí v podstatě stejně. Pracovní listy vyplňujete, u 13 kroků odpovídáte na otázky. Každý nástroj působí na jiné smysly. Vyzkoušejte obojí, zjistíte, co vám více vyhovuje, nicméně doporučujeme střídat. Je vhodné kombinovat také se třemi dopisy.

Na závěr doplňte pracovním listem pro přijetí sebe sama.

Při vyplňování pracovního listu je třeba dodržet tři zásady.

 • Za prvé – věnujte dostatek času první stránce, a dejte dostatečný průchod svým emocím – smutek vyplačte do polštáře, vztek vybouchejte do matrace, atd.
 • Za druhé – vše co píšete, říkejte nahlas a s dostatkem energie a pohybu – řekli bychom „vyplňujte s vervou“.
 • Za třetí – o otázkách, které vám pracovní list na mnoha místech klade, moc nepřemýšlejte – odpovězte první, co vás napadne, je to v podstatě jedno.

Po skončení pracovního listu doporučujeme pustit si kousek hudby na integraci a uklidnění. Vhodné jsou např. skladby, které jsou součástí nahrávky 13 kroků.

Obdobně to platí i pro proces 13 kroků – odpovídejte ANO nahlas a zněle, doprovoďte každou kladnou odpověď kývnutím hlavy nebo jiným souhlasným pohybem.

Pracovní listy a/nebo procesy 13 kroků je možné a potřebné opakovat na každé téma tak dlouho, dokud v tématu cítíte nějaký „náboj“. Opakovat můžete třeba denně, ale z dlouhodobého hlediska je lepší nechat si mezi opakováními 2-3 dny odpočinek.

Než se pustíte do pracovního listu nebo procesu, doporučujeme vám přečíst si nejdříve stránky Tippingovy metody nebo si alespoň přečíst stránku Odpuštění.

Pracovní list pro odpuštění sobě otevřít
–> Vyplnění bodu 4. Nový rám pro příběh
vám usnadní tyto příklady formulací
otevřít
–> Vyplnění bodu 5. 19 Radikální omluva
vám usnadní toto vysvětlení
otevřít
Proces 13 kroků k odpuštění sobě (nahrávka) koupit
–> Texty písní, které jsou součástí nahrávky otevřít
Pracovní list pro přijetí sebe sama otevřít

.

Tippingova metoda – manifestování reality

Podobně jako pro odpuštění, základními nástroji pro transformaci přání v realitu (neboli manifestování reality), které může používat každý sám, jsou pracovní list a proces nazvaný 13 kroků. Pro jejich použití platí stejná pravidla jako pro odpovídající nástroje pro odpuštění – viz výše.

Než se pustíte do pracovního listu nebo procesu, doporučujeme vám přečíst si nejdříve stránky Tippingovy metody nebo si alespoň přečíst stránku Vytváření reality .

Pracovní list pro manifestování reality otevřít
Proces 13 kroků k manifestování reality (nahrávka) koupit
–> Texty písní, které jsou součástí nahrávky otevřít
Pracovní list pro manifestování finanční hojnosti otevřít

.

Tippingova metoda – kombinované postupy

Pokud jste se dostatečně obeznámili s jednotlivými nástroji, můžete pro řešení složitějšího životního tématu (například odpuštění partnerovi po rozchodu) použít jejich kombinaci.

Zde uvádíme typické postupy rozdělené do tří „pracovních“ kol a jednoho uzavíracího kola. Mezi jednotlivými koly dělejte pauzu jeden nebo dva nebo tři dny – rozhodněte se pro ni předem a dodržujte ji po celou dobu stejnou. Uzavírací kolo je vždy jeden den po třetím kole. Nebudete-li si čímkoliv jisti, doporučujeme návštěvu semináře.

Odpuštění jiným lidem

První kolo

 • První dopis pachateli
 • 13 kroků pro odpuštění jiným lidem

Druhé kolo

 • Druhý dopis pachateli
 • Pracovní list pro odpuštění jiným lidem

Třetí kolo

 • Třetí dopis pachateli

Uzavírací kolo

 • Pracovní list pro přijetí jiného člověka

Odpuštění sobě

První kolo

 • První dopis sobě nebo svému aspektu
 • 13 kroků pro odpuštění sobě

Druhé kolo

 • Druhý dopis sobě nebo svému aspektu
 • Pracovní list pro odpuštění sobě

Třetí kolo

 • Třetí dopis sobě nebo svému aspektu

Uzavírací kolo

 • Pracovní list pro přijetí sebe sama

 

 

Cvičení vděčnosti

GratitudeDokážete-li v sobě najít vděčnost za to, co máte (a zpravidla si to ani neuvědomujete), v životě se začnou dít změny. Budete pozitivně naladěni, začnete potkávat více usměvavých lidí, spoustu věcí půjde snáz, a při cestě do práce možná budete mít i více zelených semaforů :-). Proč tomu tak je?

To, že jste pozitivně naladěni, se okamžitě odrazí v energetickém systému vašeho těla. Ten tuto informaci vysílá do okolí, a vy začnete doslova přitahovat podobně naladěné lidi. Nevěříte? Vzpomeňte si na přísloví „Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.“

Začít ale musíte u sebe… Do pozice vděčnosti se snadno ukotvíte pomocí tohoto jednoduchého, ale osvědčeného, cvičení. Provádějte jej denně, potřebujete jen několik minut – ráno odpovíte na pět otázek, večer na tři.

Cvičení vděčnosti si stáhněte kliknutím na obrázek. Můžete si je uložit na plochu počítače (formát PDF) a vytisknout.

Foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net

 

 Životní příběhy

Zde najdete životní příběhy „typických“ návštěvníků těchto stránek (jména byla změněna):

 

Komentáře nejsou povoleny.